විද්‍යාඥයින්ගේ නාම ලේඛනය – List of Scientists

 

නිකොලා ටෙස්ලා –  Nikola Tesla 

තෝමස් අල්වා එඩිසන් – Thomas Alva Edison

ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් = Albert Einstein

ස්ටීවන් විලියම් හෝවිකින් – Stephen William Hawking

මාරි කියුරි – Marie Curi

මයිකල් ෆැරඩේ – Michael Faradaye

චාර්ල්ස් රොබට් ඩාවින් – Charles Robert Darwin

ලෙනාඩෝ ඩාවින්චි – Leonardo da Vinci

ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල් = Alexander Graham Bell